Dự án cải tạo mở rộng Nhà Máy Cơ Khí Hồng Nam

Dự án cải tạo mở rộng Nhà Máy Cơ Khí Hồng Nam

Bộ trưởng Đăng Vũ Chư về dự Hội nghị : Kết quả thực hiện Dự án cải tạo mở rộng Nhà Máy Cơ Khí Hồng Nam ngày 3/11/1999